יהונתן אחי הצדיק, זו הכותרת הראשית

זה סתם כתב, איזה פונט? איזה גודל? ריווח בין שורות?ריווח בין אותיות? ממורכז? בצד? וכו? ככה נראה לינק אני גם יכול לשנות צבעים בתור עורך, אבל אתה תחליט על הצבעים הדפולטיבים ככה נראית כותרת משנית ככה נראית כותרת שלישית שדג ככה נראית כותרת של ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט […]